A szakma ismertetése

Egészségügy ágazat 2 éves képzése, amely technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A Mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja.

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

Intenzív képzés

A teljes tananyagot rövidebb képzési idő alatt sajátíthatják el a résztvevők. Egyes elméleti tananyagtartalmak feldolgozása önálló felkészülést igényel, távoktatási formában, oktatói irányítással.

Képzésről kizáró egészségügyi okok

Feltöltés alatt

Általános tájékoztató

A felnőttek szakmai oktatásában részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést kötünk. A szerződés tartalmazza a képzés jellemzőit, a szerződő felek jogait, kötelességeit, a térítési díjra és annak visszafizetésére vonatkozó szabályozást. (Felnőttképzési szerződésminta)

Előzetes tudásfelmérés alapján, beszámítási lehetőséget biztosítunk.

Az induló képzés keretében a résztvevő felnőttképzési jogviszonyban áll a képző intézménnyel: a képzés időtartamára nem jár diákigazolvány, családi pótlék, társadalombiztosítási-, illetve árvaellátás, ösztöndíj.

Kompetenciaelvárás

Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, manualitás.

A szakképzettséggel rendelkező mentőápoló

-a beteg állapotát felméri, osztályozza, állapotváltozását észleli;
-közreműködik az életveszély elhárításában, a beteg állapotrosszabbodásának megakadályozásában;
-mentéstechnikai eszközöket alkalmaz, karbantart;
-betegszállítási, mozgatási technikákat alkalmaz;
-mentési és betegszállítási szervezési feladatokat lát el;
-katasztrófahelyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködik.
Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet: