A szakma ismertetése

Környezetvédelem és vízügy ágazat vízügyi területének 1 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Általános (településen kívüli) szakmairány, Víziközmű szakmairány, Szennyvízkezelő szakmairány. A vízügyi technikus megismerkedik a víz természetben betöltött szerepével, a kártételei elleni védekezéssel, munkája során szem előtt tartja a környezet védelmét.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a természetet, és tenni szeretne a jövőben az emberi társadalom által okozott károsodások megelőzéséért, a károk mérsékléséért, elhárításáért.

Intenzív képzés

A teljes tananyagot rövidebb képzési idő alatt sajátíthatják el a résztvevők. Egyes elméleti tananyagtartalmak feldolgozása önálló felkészülést igényel, távoktatási formában, oktatói irányítással.

Képzésről kizáró egészségügyi okok

A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei. Súlyos vitium. Enyhébb vitiumnál, egyéb esetben kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával. Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Színtévesztés egyéni elbírálás szerint. 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2;0,5-0,3;0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség – korrekcióval értendő (szemüveggel, kontaktlencsével).

Általános tájékoztató

A felnőttek szakmai oktatásában részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést kötünk. A szerződés tartalmazza a képzés jellemzőit, a szerződő felek jogait, kötelességeit, a térítési díjra és annak visszafizetésére vonatkozó szabályozást. (Felnőttképzési szerződésminta)

Előzetes tudásfelmérés alapján, beszámítási lehetőséget biztosítunk.

Az induló képzés keretében a résztvevő felnőttképzési jogviszonyban áll a képző intézménnyel: a képzés időtartamára nem jár diákigazolvány, családi pótlék, társadalombiztosítási-, illetve árvaellátás, ösztöndíj.

Kompetenciaelvárás

Környezettudatos szemlélet, digitális kompetenciák, csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező vízügyi technikus | intenzív képzés

- a felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi létesítmények tervezésében, engedélyezésében, üzemeltetésében
- irányítja az ár- és belvízvédelmi munkákat, elöntött területeken kárfelmérést végez és koordinálja a károk helyreállítását
- ellenőrzi a vízminőséget, gondoskodik a megfelelő hulladék- és szennyvízkezelésről
- ismeri a szennyvíztisztítás felépítését és technológiai lépéseit
- alkalmazza környezettudatos szemléletet a szennyvíz környezetbe való kibocsátás vonatkozásában
- megismeri az árvizek, belvizek keletkezési okait, a védekezési módszereket, védekezési teendőket
- a felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi létesítmények tervezésében, engedélyezésében, üzemeltetésében.
Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet: