A szakma ismertetése

Felnőttek szakmai képzése keretében a Mezőgazdaság és erdészet ágazat 960 órás képzése, amely tanúsítvánnyal, sikeres vizsga esetén pedig szakképesítés megszerzésével zárul. Jelenleg a mezőgazdasági gépek javítása nem megfelelően történik, és a munkaerőpiacnak igénye van egy jó alapfelkészültséggel rendelkező gépjavító szakemberre. Garanciális javításokkal és mezőgazdasági gépjavítási szolgáltatást végző cégek igényelnének olyan szakembereket, akik rendelkeznek a mezőgazdasági gépek javításához szükséges alapokkal. A mezőgazdasági gépjavító szakképesítéssel rendelkező szakember a mezőgazdasági termelő és szolgáltató vállalkozásokban, illetve egyéni vállalkozóként önállóan végzi munkáját.

A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása

A mezőgazdasági gépjavító munkája mezőgazdasági erő- és munkagépek javítására irányul, amelyet mezőgazdasági termelőüzemekben, illetve szakszervizekben végez, de önálló vállalkozásként szolgáltató tevékenységet is végezhet. A növénytermesztésben, kertészetben és az állattenyésztésben alkalmazott gépek javításával foglalkozik. A mezőgazdasági gépek időszakos karbantartását és teljes javítását sokszor önállóan kell elvégeznie, viszont számos esetben külső felújítókkal kell együttműködnie, mivel az adott gép vagy alkatrész javításához nem áll rendelkezésre megfelelő technológia. A munkájához speciális berendezések, eszközök és szerszámok szükségesek, amelyeknek használata komoly szakértelmet igényel. A korszerű gépek fedélzeti számítógépéből az adatokat kiolvassa, elemzést végez, szükséges esetben végrehajtja a mezőgazdasági erő- és munkagép fedélzeti számítógépének szoftverfrissítését. Tevékenysége meghatározó a mezőgazdasági termelésben dolgozó gépek, berendezések üzembiztonságára, ami hatást gyakorol a gépek által végzett munkaminőségre és a megfelelő időben végzett mezőgazdasági munkákra. Gyakran kell csapatban munkát végeznie, ahol magabiztosan kell a munkafolyamatokat szerveznie és irányítania.

Általános tájékoztató

A felnőttek szakmai képzésében részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést kötünk. A szerződés tartalmazza a képzés jellemzőit, a szerződő felek jogait, kötelességeit, a térítési díjra és annak visszafizetésére vonatkozó szabályozást. (Felnőttképzési szerződésminta) Az induló képzés keretében a résztvevő felnőttképzési jogviszonyban áll a képző intézménnyel: a képzés időtartamára nem jár diákigazolvány, családi pótlék, társadalombiztosítási-, illetve árvaellátás, ösztöndíj.

Programkövetelmény elérhetősége

A szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek

Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
Szakmai előképzettség: Mezőgazdasági gépész (4 0810 17 07) vagy az ezzel egyenértékű
jogelőd szakképesítés: Mezőgazdasági gépész (OKJ 34 521 08)
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nincs

A végzett mezőgazdasági gépjavító a szakma birtokában

Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet: