A szakma ismertetése

Felnőttek szakmai képzése keretében az Elektronika és elektrotechnika ágazat 504 órás képzése, amely tanúsítvánnyal, sikeres vizsga esetén pedig szakképesítés megszerzésével zárul. A PLC eszközei a világ szinte minden gyáraiban megtalálhatóak. Jelen vannak a közlekedési eszközökben, az orvostechnikai berendezésekben, az autógyártás területén és az ipari automatizálás szinte minden további szegmensében megjelennek. Ezért nélkülözhetetlen, hogy az e területen dolgozó elektronikai, villamos szakemberek megfelelő szakismeretekkel rendelkezzenek, és biztonságosan kezeljék a gyakorlatban az eszközöket, berendezéseket. A folyamat hosszú távon az ipari termelékenység fokozódását, a szektor teljesítményének növekedését és a versenyképesség javulását eredményezi.

A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása

A PLC programozó a berendezésekhez, folyamatokhoz, technológiákhoz, célgépekhez PLC programot tervez, grafikus és szöveges programnyelveken programot ír, módosít, tesztel. Az elkészített, módosított programot dokumentálja, archiválja. Ipari buszrendszereket, hálózatokat, konfigurál, paraméterez, üzemeltet. A rendszer működését diagnosztizálja, a be-, kimeneteket monitorozza. Bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába és dokumentálja tevékenységét. Az általa készített programnak meg kell felelnie a szakmai, biztonságtechnikai és a munkavédelmi követelményeknek. Safety rendszerek működését ellenőrzi. Magyar és idegen nyelvű dokumentációt használ. Informatikai eszközöket magabiztosan alkalmaz.

Általános tájékoztató

A felnőttek szakmai képzésében részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést kötünk. A szerződés tartalmazza a képzés jellemzőit, a szerződő felek jogait, kötelességeit, a térítési díjra és annak visszafizetésére vonatkozó szabályozást. (Felnőttképzési szerződésminta) Az induló képzés keretében a résztvevő felnőttképzési jogviszonyban áll a képző intézménnyel: a képzés időtartamára nem jár diákigazolvány, családi pótlék, társadalombiztosítási-, illetve árvaellátás, ösztöndíj.

Programkövetelmény elérhetősége

A szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: -
Egészségügyi alkalmassági követelmény: Szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

A végzett plc programozó a szakma birtokában

PLC programot tervez, grafikus és szöveges programnyelveken programot ír, módosít, tesztel.
Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet: