A szakma ismertetése

Felnőttek szakmai képzése keretében a Turizmus-vendéglátás ágazat 1000 órás képzése, amely tanúsítvánnyal, sikeres vizsga esetén pedig szakképesítés megszerzésével zárul. A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő képessé váljon a turizmus-vendéglátás területén belül a falusi vendéglátó tevékenység végzésére. A képzésre nagy szükség van, hiszen jelenleg is több ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely működik. A vidékfejlesztés egyik fontos pillére a turizmus, amely nem létezhet a hagyományos falusi vendéglátás bemutatására is alkalmas szolgáltatás nélkül. A gasztronómia, a folklór, az épített és a természeti örökségünk megóvása terén is sokat tehetnek az ilyen tevékenységet végzők. Egyre többen vannak olyanok, akik pályázatok megnyerésével, megfelelő végzettség megszerzésével egyre inkább képesek minőségi falusi vendéglátást biztosítani az érdeklődőknek. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges a vendéglátók színvonalas képzése. A szakmai képzés megszerzésének lehetőségének biztosításával a vidéki fiatalok helyben maradásához is hozzájárulunk, hiszen megélhetést, de legalábbis kiegészítő jövedelem megszerzésével ott találhatják meg életük célját, ahol eddig is éltek.

A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása

A falusi vendéglátó feladatai szerteágazóak, üzleti döntéseket hoz, partnerekkel, vendégekkel, munkatársakkal együttműködik. Biztosítja a vendéglátóhely operatív működését. Tudatos szakemberként tervezi meg munkáját, készletgazdálkodást végez, számításaihoz szoftvereket használ. Fogadja és kezeli a megrendeléseket, visszaigazol, tájékoztat, fizetési módokra javaslatot tesz, amelyek sokfélék lehetnek, készpénz, SZÉP kártyák, átutalás, online fizetés is. A falusi vendéglátó a saját gazdaságában élelmiszer előállító kistermelői tevékenységet végezhet. A falusi vendéglátóhelyen saját illetve a helyi termékekből is álló vendéglátást folytathat. A vendégek részére programokat ajánl, igény szerint szervez, marketing tevékenységet végez, valamint a vendéglátóhellyel kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatokat is kézben tartja. Ellátja a vendéglátóhely karbantartási feladatait, ügyel a környezetre, és a logisztikai feladatokat is megoldja, biztosítja a takarítási folyamatokat. Szakszerűen üzemelteti a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, szerszámokat. Betartja a munka és balesetvédelmi, tűz és környezetvédelmi előírásokat. Tervezi és szervezi a munkatársak munkáját, értékeli, és motiválja dolgozóit. Kapcsolatot tart más szolgáltatókkal, valamint az értékesítésbe bekapcsolódó utazásszervezőkkel. A vendéglátóhellyel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket precízen, folyamatosan elvégzi.

Általános tájékoztató

A felnőttek szakmai képzésében részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést kötünk. A szerződés tartalmazza a képzés jellemzőit, a szerződő felek jogait, kötelességeit, a térítési díjra és annak visszafizetésére vonatkozó szabályozást. (Felnőttképzési szerződésminta) Az induló képzés keretében a résztvevő felnőttképzési jogviszonyban áll a képző intézménnyel: a képzés időtartamára nem jár diákigazolvány, családi pótlék, társadalombiztosítási-, illetve árvaellátás, ösztöndíj.

Programkövetelmény elérhetősége

A szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

A végzett falusi vendéglátó a szakma birtokában

Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet: