A szakma ismertetése

Felnőttek szakmai képzése keretében a Fa- és bútoripar ágazat 900 órás képzése, amely tanúsítvánnyal, sikeres vizsga esetén pedig szakképesítés megszerzésével zárul. A faipari ágazat fejlődése ma már nem csak a nagyvállalatoknál, hanem a közép-, és kisvállalkozásoknál is magával hozza a korszerű, modern gépi technológiák és a számítógép által vezérelt CNC gépek elterjedését, melyek működtetése az alapvető faipari ismeretek mellett megkívánja a speciális szakértelmet is. Az ipar kifejezett igénye a speciális szakértelemmel rendelkező munkaerő megjelenése, amely hagyományos faipari gépek mellett a korszerű CNC gépek kezelését is ismeri.

A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása

A faiparban előforduló forgácsoló gépeket biztonságosan és szakszerűen kezeli, a vonatkozó munkavédelmi előírások betartásával. Beállítja és működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, szerszámokat és berendezéseket. Elvégezi a gépkarbantartási feladatokat. Értelmezi a gyártási utasításokat, az egyedi és sorozatgyártásban előállított termékek alkatrészeit műszaki rajz vagy egyéb utasítás alapján elkészíti. Gyártási dokumentáció alapján tömörfa és lapalkatrészek megmunkálását végzi faipari alapgépekkel. Munkája során a számítógép által vezérelt CNC gépeket is alkalmazza. Ismeri a fontosabb CAD/CAM-programok működését. A faiparban gyártott egyszerű és összetett termékek alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkálási műveleteit végzi az előírt pontossággal műszaki rajz alapján. Az alkatrészek méretét és minőségét ellenőrzi.

Általános tájékoztató

A felnőttek szakmai képzésében részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést kötünk. A szerződés tartalmazza a képzés jellemzőit, a szerződő felek jogait, kötelességeit, a térítési díjra és annak visszafizetésére vonatkozó szabályozást. (Felnőttképzési szerződésminta) Az induló képzés keretében a résztvevő felnőttképzési jogviszonyban áll a képző intézménnyel: a képzés időtartamára nem jár diákigazolvány, családi pótlék, társadalombiztosítási-, illetve árvaellátás, ösztöndíj.

Programkövetelmény elérhetősége

A szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:-
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:-

A végzett faipari gépkezelő a szakma birtokában

speciális szakértelemmel rendelkező szakember lesz, aki a hagyományos faipari gépek mellett a korszerű CNC gépek kezelését is ismeri.
Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet: