Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola

7570 Barcs, Barátság utca 9-11.

Iskolánk Barcs város és környéke szakképzésének évtizedek óta meghatározó intézménye. A 21. század elvárásainak megfelelő technikai, tárgyi és személyi feltételekkel várjuk azokat a tanulókat, akik szakmát vagy érettségi bizonyítványt szeretnének szerezni.

A több száz barcsi és környékbeli tanuló számára az alábbi képzési formákat nyújtjuk:

9-11. évfolyamon 3 éves, gyakorlatorientált szakképzés. A szakképzésben résztvevő tanulóink jó része üzemi gyakorlatát külső képzőhelyeken, valós termelési és szolgáltatási körülmények között végzi. Legtöbbjüket a munkaviszonynak megfelelő jogokat és járandóságokat biztosító ún. tanulószerződéssel foglalkoztatják.

Szakmai vizsga után a munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudók új szakmát tanulhatnak az iskola falai között, vagy tantárgybeszámítással 2 éves szakközépiskolai képzésben, nappali tagozaton, érettségi szerezhető.

A 2014-2015-ös tanévtől az általános iskolából kimaradt, 16. életévüket betöltött tanulók számára az országos HÍD II. program keretein belül biztosítunk lehetőséget a 8 osztály és egy rész-szakképesítés megszerzésére. Ez lehetővé teszi a munkaerő piaci elhelyezkedést vagy szakképesítés megszerzését. A képzés ideje 2 év.

Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező illetve tanulmányaikat korábban megszakító felnőttek számára 2 éves, esti rendszerű érettségi felkészítő képzést szervezünk.