Gyakorló ápoló

Vissza

Gyakorló ápoló

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Felnőttbeteg-ápoló szakmairány, Csecsemő- és gyermekápoló szakmairány, Mentőápoló szakmairány. A Csecsemő- és gyermekápoló a csecsemők és gyermekek ápolásában és gondozásában, a szülők megnyugtatásában közreműködik, az egyik legszebb hivatás. Feladatához tartozik kis betegeinek felkészítése a vizsgálatokra és beavatkozásokra, valamint a segítségnyújtás az orvos munkájához. A Felnőttbeteg-ápoló részt vesz az ápolási tevékenységben a gyógyító folyamatokban, betegoktatást végez, lelki támogatást nyújt. A Mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja.

Kompetenciaelvárás

Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés.

A szakképzettséggel rendelkező gyakorló ápoló

A CSECSEMŐ ÉS GYERMEKÁPOLÓ, VALAMINT FELNŐTTBETEG-ÁPOLÓ SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
- életkori sajátosságokat szem előtt tartva ápolást, gondozást végez
- alapápolási tevékenységet végez a szükségleteknek megfelelően
- vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik
- a beteg állapotváltozását észleli, speciális eszközöket alkalmaz
- részt vesz a különböző betegségekben szenvedő betegek ellátásában.
A MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
- a beteg állapotát felméri, osztályozza, állapotváltozását észleli
- közreműködik az életveszély elhárításában, a beteg állapotrosszabbodásának megakadályozásában
- mentéstechnikai eszközöket alkalmaz, karbantart
- betegszállítási, mozgatási technikákat alkalmaz
- mentés- és betegszállítás szervezési feladatokat lát el
- katasztrófahelyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködik.

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

Vissza