Sportedző - sportszervező

Vissza

Sportedző - sportszervező

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetség működik. A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez.

Kompetenciaelvárás

Ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság, jó fizikum, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása.

A szakképzettséggel rendelkező sportedző - sportszervező

- a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi, eredményesen oktatja
- a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri, javítja
- a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli
- az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja
- a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi
- a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazza
- különböző ciklusú edzésterveket készít
- sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez
- a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellát
- szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújt.

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

Vissza