A szakma ismertetése

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A közigazgatási ügyintéző megismerkedik közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási ügyintéző megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének legfontosabb elemeivel.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság a köz-, és államigazgatás területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

Képzésről kizáró egészségügyi okok

Nincs Szakirányú továbbtanulás esetén a kizáró okokat az 57/2009.(X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet tartalmazza. Kizáró ok pl: Kancsalság, színtévesztés, gerincferdülés, allergia, stb.

Kompetenciaelvárás

Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

A szakképzettséggel rendelkező közszolgálati technikus

- külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol
- ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le
- ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el
- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, kezel és használ
- ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el
- feladatkörébe tartozó eljárást folytat le
- tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban
- feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végez
- ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat
- önállóan végzi a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket
- kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat.
Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet: