A szakma ismertetése

Szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

Ajánlott minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a gyermekek nyelvén és elhivatottságot érez magában a kisgyermekekkel való foglalkozás iránt. megjelenéséhez hozzájárulni, a változó és folyamatosan fejlődő termékek, eszközök segítségével a divatot ismertetni, ajánlani, irányítani.

Képzésről kizáró egészségügyi okok

Átlagon aluli fejlettség és izomerő. A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. Súlyos szívbetegség. Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával. Krónikus légzőszervi megbetegedések. Beszédhiba. A fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai. Kéz idült bőrbetegségei. Epilepszia. Gyógyszer-allergia. Színtévesztés. 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség.

Kompetenciaelvárás

Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság.

A szakképzettséggel rendelkező kisgyermekgondozó, -nevelő

- a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, harmonikus fejlődésük támogatását; mintaszerű viselkedéssel és beszédmóddal szocializációjuk segítését végzi
- ismernie kell a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, nevelésük módszereit, eljárásait. Ezen ismeretek birtokában képes ellátásukat biztosítani és tevékenységeiket megszervezni, fizikai, érzelmi biztonságot nyújtani számukra
- megteremti a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, ösztönzi a szokások kialakulását
- kiegészíti és segíti a családi nevelést, a családokkal nevelőpartneri kapcsolatot alakít ki. Észleli az eltérő fejlődést, jelzéssel él a gyermeki jogok érvényesítése érdekében. Bátorító, bizalomteli, elfogadó légkört alakít ki
- segít a konfliktushelyzetek megoldásában, megteremti a szabad játék és mozgás feltételeit, részt vesz benne úgy, hogy a gyermekek kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon
- segíti a gyermekeket a világ megismerésében, a korosztálynak megfelelő anyanyelvi, irodalmi, zenei, vizuális, élményeket közvetít.
Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet: