A szakma ismertetése

Szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A szociális és rehabilitációs szakgondozó megtervezi, megszervezi, ellátja és irányítja a gondozási, ápolási feladatokat, foglalkozásokat, rehabilitációs tevékenységeket.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében, fejlesztésében és segítésében, az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.

Képzésről kizáró egészségügyi okok

Epilepszia egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai. Halláscsökkenés a társalgási beszédmegértés zavarával. Beszédhiba. Súlyos látáscsökkenés. Egyéb betegség esetén egyéni elbírálás.

Kompetenciaelvárás

Kapcsolatteremtő készség, segítőkészség, empátia, pontosság, tolerancia, konfliktuskezelési képesség, motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, szervezőkészség, közérthetőség.

A szakképzettséggel rendelkező szociális és rehabilitációs szakgondozó

- a szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek (idős személyek, fogyatékossággal élő emberek) személyes szükségleteinek a felmérését követően, hozzásegíti a rászorulót a megfelelő segítség igénybevételéhez
- felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember irányításával ellátja a testi, lelki és szociális gondozással kapcsolatos feladatok végrehajtását, megszervezi a gondozási folyamatban résztvevők munkáját
- munkájának szerves része a megelőző tevékenység, az önálló életvezetés támogatása
- a segítségre szoruló személyt segíti a mindennapos és a kreatív tevékenységek végzésében, segíti munkatevékenységét, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember iránymutatása alapján fejlesztő foglalkozásokat, sport és szabadidős tevékenységeket, munka és terápiás jellegű foglalkozásokat szervez
- személyi segítséget nyújt egyéni és csoportos fejlesztő tevékenységhez, valamint részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában, habilitációjában.
Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet: