Gyakornoki Program

GINOP-5.2.4-19 „Új gyakornoki program”

SZERETNÉL KÖNNYEN ELHELYEZKEDNI?

Vegyél részt a „Gyakornoki Programban”-ban, és versenyezni fognak érted a munkáltatók!

SZERETNÉL KÖNNYEN JÓL FIZETŐ ÁLLÁST TALÁLNI A SZAKMÁDBAN?

Szerezz munkatapasztalatot pályakezdőként JÓ FIZETÉSSEL úgy, hogy még a munkahelyednek is megérje!

NINCS MÁS DOLGOD, MINT:

 • a Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia Programban regisztrálnod,
 • a regisztráció alátámasztására kiadott igazolást megtartanod,
 • az önéletrajzodba beírnod, hogy alkalmas vagy a GINOP-5.2.4-19 „Új gyakornoki programban" való részvételre,
 • a vállalkozói adatbázisban található céggel munkaszerződést kötnöd.

GYAKORNOK LEHETSZ, HA:

 • a munkaviszony megkezdésekor 25 évnél fiatalabb vagy,
 • az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítésed van,
 • a munkakezdéskor nem tanulsz oktatási intézmény nappali tagozatán és nem dolgozol.

Tájékoztató

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-19 – „Új gyakornoki programban" való részvétel feltételeiről

A pályázat célja: a 25 év alatti szakképzett fiatalok gyakornoki foglalkoztatásának támogatásával a pályakezdők munkához jutásának és munkatapasztalat-szerzésének támogatása min. 6 hónapig bértámogatással és min. 3 hónapig továbbfoglalkoztatással.

A pályázatokat a vállalkozók 2019. november 26. és 2021. április 30. között nyújthatják be. A gyakornokok foglalkoztatását legkésőbb 2021. január 31-ig meg kell kezdeni.

Az 1 főre jutó munkabér-támogatás a mindenkori garantált bérminimum összegét elérő vagy azt meghaladó, de maximum bruttó 360.000 Ft bérköltség lehet (munkabér és a munkáltató által fizetett járulékok összesen). A munkabér a továbbfoglalkoztatási időszak alatt nem csökkenhet.

A leendő gyakornok akkor alkalmas, ha

 • az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében a 30. életévét be nem töltött személy,
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket (vagyis nem lehet felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítésű),
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • nincs felsőfokú végzettsége vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettsége,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban,
 • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben - a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően - igazoltan regisztrált. (A regisztráció alátámasztására a Járási Hivatal által kiadott Igazolás szolgál.)

A gyakornokok foglalkoztatásának feltételei:

 • A foglalkoztatás formája csak munkaviszony lehet, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztrációjának.
 • A projekt teljes időtartamára (min. 6 hónap + 3 hónap továbbfoglalkoztatás) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidőre kell munkaviszonyt létesíteni.
 • A munkaszerződésben rögzíteni kell a munkáltatónak és a gyakornok(ok)nak a támogatott projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket.
 • A munkaszerződésben is fel kell tüntetni a támogatott projekthez kapcsolódó kötelességeket: a 6 hónapos gyakornoki idő és legalább 3 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése és együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval.
 • A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban (min. 3 hónap) a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére, vagyis a foglalkoztatás ideje alatt (min. 6 + 3 hónap) a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető.

Konzorciumvezető: Győri Műszaki Szakképzési Centrum
GINOP 5.2.5-16-2016-00001
H-9024 Győr, Nádor tér 4. I. em. | +36-96-519-516 | www.gymszc.hu

Kizáró okok:

 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatástnyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-16 Gyakornoki Program pályakezdők támogatására projekt keretében gyakornoki munkaszerződést létesített.

A támogatásban részesülő vállalkozások által elszámolható bér jellegű költségek:

 • A gyakornok bérköltsége: minimum a mindenkori garantált szakmunkás bérminimum összege, maximum bruttó 360.000 Ft (munkabér és a munkáltató által fizetett járulékok összesen),
 • A munkavállalónak fizetett személyi jellegű költségek (munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók abban az esetben, ha a vállalkozás egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.)
 • A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésére segítő személy foglalkoztatása.

A gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb szempontok:

 • Egy gyakornok csak egyszer vonható be a GINOP 5.2.4-16 illetve GINOP 5.2.4-19 program keretében és egy támogatott projektből részesülhet támogatásban.
 • A támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie.
 • A pályakezdőt a gyakornoki időszak alatt munkájában vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatja.
 • A gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó, megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a gyakornokot segítő személy foglalkoztatásának helyszíne ugyanaz a helyszín kell, hogy legyen. A munkaszerződésekben szükséges rögzíteni a munkavégzés helyét.

Területi korlátozás:

 • A megvalósítási helyszín Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókban lehet.
 • A közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező gyakornok bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik azelőbb felsorolt régiók egyikében.

A foglalkoztatás igazolására szolgáló dokumentumok:

 • az Ifjúsági Garancia Programban való regisztrációt szolgáló igazolás,
 • aláírt munkaszerződés és munkaköri leírás, amely tartalmazza a munkavégzés helyét,
 • a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő lakóhely vagy tartózkodási helyének igazolása,
 • a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódószemélyi jellegű költségek felmerülésének igazolása,
 • a munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.
 • A felsorolt dokumentumoknak a tényleges a projekthelyszínen rendelkezésre kell állnia.

Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet:
Biztonsági kód (10 + 6) :