Technikumi képzés
Képzési idő: 5 év

A technikum egyesíti a gimnáziumi képzést a szakmatanulással.
A diákok az első két évben ágazati alapismereteket tanulnak, a 10. évfolyam végén történik a szakmaválasztás. A két év során szakképzési ösztöndíjban részesülnek.
9. évfolyam végén biztosított az átjárhatóság - különbözeti vizsga nélkül - a szakképző iskolai rendszerbe.
A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók – mely vizsga már alkalmas egyszerűbb munkakörök betöltésére is. Ezután indul a szakirányú oktatás, melynek részeként a 11. évfolyamtól a duális képzésben résztvevőket a szakképzési munkaszerződésben meghatározott összegű munkabér illeti meg. Szakirányú oktatásban szakképzési ösztöndíj annak a tanulónak jár, aki valamilyen okból nem vesz részt duális képzésben. 

A közismereti tárgyakból ugyanaz a tananyagtartalom kerül átadásra, mint a gimnáziumok esetében, a képzés végén a diákok érettségi vizsgát tesznek. Jelen esetben a szakmai vizsga jelenti az ötödik vizsgatárgyat. A technikusi vizsga emelt szintű érettséginek felel meg.
A tanulók az ötödik év végén egyszerre kapják kézhez az érettségi bizonyítványukat és a technikusi oklevelüket. 

Az első szakma megszerzése után a tanulók egyszeri pályakezdési juttatásban részesülnek. 

Szakképző iskolai képzés
Képzési idő: 3 év

A diákok az első évben ágazati alapismereteket tanulnak, a 9. évfolyam végén történik a szakmaválasztás. Az év során szakképzési ösztöndíjban részesülnek.
Az új szakképzési rendszer  a 9. évfolyam végén lehetőséget biztosít a technikumi képzésre történő váltásra.
A 9. évfolyam végén ágazatai alapvizsgát tesznek a tanulók. Ezt követően indul a szakirányú oktatás, melynek részeként a 10. évfolyamtól duális képzésben résztvevőket a szakképzési munkaszerződésben meghatározott összegű munkabér illeti meg.
Szakirányú oktatásban szakképzési ösztöndíj annak a tanulónak jár, aki valamilyen okból nem vesz részt duális képzésben.
Az első szakma megszerzése után a tanulók egyszeri pályakezdési juttatásban részesülnek.

Felnőttek szakmai oktatása

Kizárólag a Szakmajegyzékben szereplő szakmák indíhatóak. 2021. január 1-jétől a korábbi Országos Képzési Jegyzék szerinti képzések (OKJ) már nem indulnak, a folyamatban lévő képzések szakmai vizsgáit pedig legkésőbb 2022. december 31-ig kell teljesítenie a képzésben már résztvevőknek.

Mi a különbség a szakmai oktatás és a szakmai képzés között? 

A Szakmajegyzéken szereplő szakmák elsajátítására kizárólag szakképző intézmény által szervezhető szakmai oktatás keretében van lehetőség - államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget ad.
A szakmai képzések körében jelennek meg a Programkövetelmények alapján induló képzések (korábbi OKJ-ben szerepelt szakképesítések, szakképesítés-ráépülések egy része, továbbá egyéb, rövidebb ciklusú, speciális tartalmú képzések). Sikeres képesítő vizsga államilag elismert, szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt ad. 

Hogyan befolyásolja az életkor a képzési formát? 

Aki a beiratkozáskor a 25. életévét még nem töltötte be, választása szerint akár a második szakmát is megszerezheti tanulói jogviszonyban, nappali rendszerű oktatásban. Ebben az esetben a tanuló diákigazolványra és az ehhez kapcsolódó valamennyi kedvezményre, valamint első szakma esetén szakképzési ösztöndíjra jogosult. 25 éves kor alatt is van lehetőség a rugalmasabb rendszerű esti képzési formát választani, ez esetben felnőttképzési jogviszony létesül. 

A 25 év felett beiratkozók szakmai oktatása kizárólag felnőttképzési jogviszonyban történik. A felnőttképzési jogviszony előnye, hogy a szakmai oktatás rugalmasabban szervezhető, általában nem nappali rendszerű és a képzési idő rövidíthető  – a korábbi tanulmányok, előzetesen megszerzett tudás vagy hasonló munkakörben megszerzett szakmai tapasztalat figyelembevételével. 

A szakképzés új rendszerével kapcsolatban az alábbi helyeken juthat további információhoz: