Ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult - az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a Szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig .

Kizáró ok:

  • A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló.
  • Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege.

Az ösztöndíj mértéke:
Technikumi ágazati alapoktatásban (9-10 osztály) az ösztöndíj alapjának 5%-a. (2021-ben 8.370 Ft/hó)
Szakképző iskolai ágazati alapoktatásban (9. osztály) az ösztöndíj alapjának 10%-a. (2021-ben 16.740 Ft/hó)

Ezt követően amennyiben nem duális szakirányú oktatásban részesül a tanuló, tehát nem cégnél van foglalkoztatva munkaszerződéssel, hanem a szakképző intézményben marad, a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga alapján az alábbi mértékű ösztöndíjat kaphatja:

osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van, ösztöndíj alapjának 5 %-a (2021-ben 8.370 Ft/hó),
osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van, ösztöndíj alapjának 15 %-a (2021-ben 25.110 Ft/hó),
osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van, ösztöndíj alapjának 25 %-a (2021-ben 41.850 Ft/hó),
osztályzatok átlaga 4,49 fölött van ösztöndíj alapjának 35 %-a (2021-ben 58.590 Ft/hó).

Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tíz százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt százaléka.

Egyszeri pályakezdési juttatás:

Az első szakma megszerzését követően az alábbi mértékű egyszeri juttatást kapják a tanulók. Az alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege, mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ.

szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van, a pályakezdési juttatás: 80% (2021-ben 133.920 Ft/hó),
szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van, a pályakezdési juttatás: 110% (2021-ben 184.140 Ft/hó),
szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van, a pályakezdési juttatás: 145% (2021-ben 242.730 Ft/hó),
szakmai vizsga eredménye 4,49 felett van, a pályakezdési juttatás: 180% (2021-ben 301.320 Ft/hó).

Szakirányú oktatásban szakképzési ösztöndíj annak a tanulónak jár, aki valamilyen okból nem vesz részt duális képzésben.
A duális képzésben résztvevőket a szakképzési munkaszerződésben meghatározott összegű munkabér illeti meg.