Ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult - az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a Szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig .

Kizáró ok:

  • A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló.
  • Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Az ösztöndíj alapja a alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, amely a 2022-es költségvetésben 1.200.000 Ft/fő/év, az egyhavi része pedig 100.000 Ft/fő/hó.

Az ösztöndíj mértéke:
Technikumi ágazati alapoktatásban (9-10 osztály) az ösztöndíj alapjának 8%-a (2022-ben 8.000 Ft/hó).
Szakképző iskolai ágazati alapoktatásban (9. osztály) az ösztöndíj alapjának 16%-a (2022-ben 16.000 Ft/hó).

Ezt követően amennyiben nem duális szakirányú oktatásban részesül a tanuló, tehát nem cégnél van foglalkoztatva munkaszerződéssel, hanem a szakképző intézményben marad, a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga alapján az alábbi mértékű ösztöndíjat kaphatja:

osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van, ösztöndíj alapjának 8 %-a (2022-ben 8.000 Ft/hó),
osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van, ösztöndíj alapjának 25 %-a (2022-ben 25.000 Ft/hó),
osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van, ösztöndíj alapjának 42 %-a (2022-ben 42.000 Ft/hó),
osztályzatok átlaga 4,49 fölött van ösztöndíj alapjának 59 %-a (2022-ben 59.000 Ft/hó).

Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának 16 %-a, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának 8 %-a.

Egyszeri pályakezdési juttatás:

Az első szakma megszerzését követően az alábbi mértékű egyszeri juttatást kapják a tanulók, melynek mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ.

szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van, a pályakezdési juttatás: 133 % (2022-ben 133.000 Ft),
szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van, a pályakezdési juttatás: 184 % (2022-ben 184.000 Ft),
szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van, a pályakezdési juttatás: 243 % (2022-ben 243.000 Ft),
szakmai vizsga eredménye 4,49 felett van, a pályakezdési juttatás: 302% (2022-ben 302.000 Ft).

Szakirányú oktatásban szakképzési ösztöndíj annak a tanulónak jár, aki valamilyen okból nem vesz részt duális képzésben.
A duális képzésben résztvevőket a szakképzési munkaszerződésben meghatározott összegű munkabér illeti meg.