EFOP-3.1.10-17-2017-00034

EFOP-3.1.10-17-2017-00034

EFOP-3.1.10-17-2017-00034 | KSZC.HU | 2019. szeptember 25.

Kedvezményezett neve: Kaposvári Szakképzési Centrum

Projekt címe: Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskolában

A szerződött támogatás összege: 29 759 923 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tényleges befejezése: 2020. december 30.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.10-17-2017-00034

A projekt tartalmának a bemutatása: A projekt megvalósítási időszakában eszközbeszerzés valósult meg a pályázat finanszírozásában, projektorokat, laptopokat és tanulói asztalokat vásároltunk. Az asztalokkal egy tanterem került berendezésre, ahol tanulóbarát környezetben tudtuk lebonyolítani a fejlesztő foglalkozásokat, mentorlásokat. A szép, modern környezet motiváló hatása érvényesült a tanulócsoportra. A projektorok segítségével a foglalkozásokon tudunk számítógépet használni, így a tanulók érdeklődését könnyebb felkelteni és fenntartani, továbbá a digitális kompetencia fejlesztése is megvalósul. Idegennyelv könyvek beszerzésére is sor került, ezzel segítve az idegen nyelvi fejlesztő foglalkozások tevékenységét. A szótárak, munkáltató nyelvkönyvek segítették az idegennyelvi kompetenciák fejlesztését.

A projektben résztvevő pedagógusok 30 órás továbbképzésen vehettek részt, ami segítette a programban való közreműködésüket, a sikeres megvalósítást.

A pályázatban részt vevő tanulók közismereti tantárgyi fejlesztő foglalkozásokon, idegen nyelvi fejlesztéseken és mentorálási tevékenységben vettek részt.

A diákok számára rendezvények szervezése történt, amelyek célja a közösség formálás, a kapcsolatépítés segítése külső szereplők bevonásával. Külső előadók meghívására került sor, hogy pozitív példaként állhassanak a diákok előtt. A szülők bevonásával megvalósuló rendezvények a kerékpártúra, sportnap és gasztronómiai nap volt, melyek célja a szülők bevonása a gyermekük iskolán belül végzett közösségi tevékenységébe, a továbbtanulási lehetőség megismertetése, a gyermekük jövőjének megalapozásában a tanulás fontosságának megerősítése.

Kirándulások, sétahajózás és színházlátogatás is megvalósult a projektbe bevont célcsoporttagok számára, ahol felejthetetlen élményeket szereztek. továbbá a projektelemek remek

Lehetőséget kaptak a diákok felsőoktatási intézmények meglátogatásra, így a Kaposvári Egyetemre és a Pannon Egyetemre (Nagykanizsára) utaztak el, ahol közvetlen tapasztalatot szerezhettek az egyetemen folyó képzésekről, a hallgatói életről.

A projekt átfogó célja: A projekt alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez, valamint az EFOP célkitűzéseinek teljesüléséhez.

A projekt konkrét célja:

Cél, hogy növelje a hátrányos helyzetűek arányát a középfokú végzettséggel rendelkezők körében annak érdekében, hogy megerősítse a felsőoktatásba vezető utat, amely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.

A befogadó intézményi légkör kialakítása, a befogadást segítő esélyteremtő tanulásszervezés alkalmazásának támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók tanulási útjának, személyiségfejlődésének nyomonkövetése.

A szülőkkel való partneri együttműködés kialakítása.

A konstrukció tevékenységeinek eredményeképpen megvalósulnak az egyéni tanulói igényekre reagáló, befogadó szemléletű, esélyteremtő pedagógiai programok, melyek képesek csökkenteni a bevont tanulók esetében a végzettség nélküli iskolaelhagyás kockázatát, hozzájárulni a középfokú végzettség megszerzéséhez, megerősíteni a felsőfokú intézményekbe való továbblépést.

Célcsoport:

Hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 15 éves kortól (szakgimnázium, szakközépiskola tanulói, valamint kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók), valamint a program keretében a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, mentorok, (szükség szerinti) szakemberek, a bevont tanulók szülei.

Várható eredmények:

80% azoknak a bevont tanulóknak az aránya, akiknek tanulmányi eredménye az alábbiak szerint alakul a megelőző tanévi eredményhez képest a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott természettudományos tantárgy).

2,00-3,00 közötti kiinduló átlag esetén: 2 tantárgyból 1-1 érdemjegynyi javulás

3,01-4,00 közötti kiinduló átlag esetén: 1 tantárgyból 1 érdemjegynyi javulás

4,01 től: az eredmény megtartása.

Az eredmény elérésének vizsgálta minden tanév végén (2017/2018. 2018/2019. 2019/2020.)

80% azon projektbe bevont tanulók aránya, akik évfolyamismétlés nélkül haladnak tovább.


A Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában 2018. február 1-jétől zajlik az EFOP-3.1.10-17-2017-00034 azonosító számú „Lépj egy fokkal feljebb!” megnevezésű pályázat megvalósítása. A projekt keretében a tanulók mentorálásán, tantárgyi fejlesztésén kívül a diákok számos kiránduláson, programon vehetnék részt.

Az eddig történt eseményekről a szöveges beszámoló itt olvasható el PDF formátumban.

A galériában megtalálható képek pedig arról tanúskodnak, hogy az egyes rendezvényeken a diákok hogyan érzik magukat.

Galéria:Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet:
Biztonsági kód (4 + 6) :