Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam a pályaválasztásban bizonytalan diákok számára jelent alternatívát. Olyan tanulóknak szól, akik elvégezték az általános iskolát, de további felzárkóztatást igényelnek a szakmaválasztást megelőző időszakban.

Az orientációs osztályban a tanulók mentorálása, alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, pályaorientációjának elősegítése történik rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában.

Az orientációs évfolyam nem az általános iskolai tananyag ismétlésére épül. A képzés főbb pilléreit az alapkészségek, a kulcs- és életpálya-építési kompetenciák fejlesztése, továbbá pályaorientációs tevékenységek alkotják. A fejlesztés célja a diák képességeihez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapok megszerzése. Az ágazatok, szakmák megismerése tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében, szakoktatók bevonásával történik.

A program nem csak tartalmában, de módszereiben és szemléletében is eltér a klasszikus középiskolai oktatástól. Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet mentén történik.

Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait az adott intézményben - a választott szakmában.

Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal szakképzési ösztöndíjra jogosult.

Orientációs évfolyamokat hirdető intézményeink:

Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola
Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakképző Iskola és Szakiskola
Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola