2016-1-HU01-KA102-022896 ERASMUS Németország ASZTALOS

2016-1-HU01-KA102-022896 ERASMUS Németország ASZTALOS

2016-1-HU01-KA102-022896 ERASMUS Németország ASZTALOS | KSZC.HU | 2017. október 14.

A célország Németország volt, de a fogadó fél olyan magas költségvetést adott, amely nem volt fedezhető az elnyert támogatási forrásból.

Az Erasmus+ tanulmányút elnyerését követően került sor a részt vevő 10 fő kiválasztására, tekintettel arra, hogy a pályázatban foglalt 20 főt egy csoportban a lengyel partner nem tudta fogadni, így a tanulmányút két részletben került — kerül- megvalósításra. A kiválasztás során figyelembe vettük a tanulmányi eredményt, a jelöltek személyiségét — együttműködési, alkalmazkodási készség a családi körülményeket. A csoportot alaposan felkészítettük az utazásra, a kint várható programokon való részvételre, ismertetésre kerültek a program főbb célkitűzései.

A 10 fő tanuló, a kísérő szakoktató, és a lengyel tolmácsunk, aki minden Lengyelországgal kapcsolatos kérdésben otthonosan mozgott, hiszen lengyel származású — megérkezett a lengyelországi szálláshelyére. Kellemes meglepetésben volt részünk, mivel a szálláshely egy rendkívül impozáns kastélyszálló volt, ahol finom vacsorával vártak bennünket. Fogadásunkra megjelent az iskola igazgatója és helyettese is.

Másnap reggel kezdtük el az első foglalkozást, megismerkedtünk a gyakorlati oktatóval, aki elsőként munkavédelmi oktatást tartott részünkre. Ismertette az alapvető szabályokat, pl. hogy dohányozni az iskola területén tilos, a tanműhelyt csak engedéllyel lehet elhagyni, munkára megjelenni arra alkalmas állapotban, és megfelelő öltözékben kell. Ismertette továbbá a képzés részletes programját napokra lebontva, megmutatta a tanműhelyeket, és egyéb munkához kapcsolódó helyiségeket.

A nap ismerkedéssel telt, tanulóink fokozott kíváncsisággal tekintettek minden újdonságra. Lelkesen fedezték fel az új tanműhelyük részleteit, a használt szerszámokat, eszközöket, anyagokat. Találkoztunk a lengyel tanulókkal, az ismerkedés, a közös nyelv megtalálása elősegítette, hogy a közös tevékenység hatékony legyen.

A másnapi kirándulást követően, a harmadik napon került sor a konkrét feladat, - a megvalósítandó termék — ismertetésére. Az elkészítendő termék raklapokból összeállítandó, 20 fős olvasósarok volt azzal a céllal, hogy a termék az iskola közösségi terében kerüljön elhelyezésre, lehetővé téve a szünetekben történő olvasást, beszélgetést.

A feladat meghatározását követően a tervrajz elkészítésére, értelmezésére a lengyel diákokkal közösen került sor, amely közös munka elősegítette a csapat összekovácsolását.

A kivitelezés során szükséges gépi és kézi műveletek — szeletelés, méretre vágás, csiszolás, felületkezelés, kötőelemekkel történő rögzítés, szerelés elvégzése elősegítette a tanulók szakmai fejlődését.

A végeredmény egy anyagában újszerű, innovatív és látványos szerkezet lett, amely nagy tetszést aratott, és amelynek felavatását fényképen is megörökítettük. A siker láttán a programban résztvevőket a jól végzett munka öröme tölthette el, amely tapasztalás a későbbiekre nézve motiváló hatással bírhat.

A fogadó iskola vezetése is figyelemmel kísérte tevékenységünket a sajtónyilvánosság mellett, az érkezésünkről és a búcsúztatásunkról is tudósított a helyi televízió. Tanulóink is nyilatkoztak benyomásaikról, és tapasztalataikról.

Összegezve, a napi tevékenységek fó eredménye hogy a közös munka, az új technológiák megismerése, az ezt elősegítő kommunikáció, a helyi szokások átvétele által fejlődtek a résztvevők szakmai, nyelvi, és szociális/interkulturális kompetenciái.

2.) A projekt során a tanulók egyértelműen fejlődtek. Azonosultak a kiadott feladattal, megismerték annak részleteit, elsajátították a megvalósításhoz szükséges eszközök használatát. Hozzáértően bántak a rájuk bízott eszközökkel. A feladatra összpontosítva, de egymásra is figyelve végezték munkájuk

Tudatosítottuk bennük, hogy egy lehetőséget kaptak, amellyel élni kell, és ehhez fegyelmezettség, pontosság, akaraterő, kitartás szükséges. A nap végiggondolására jó lehetőséget biztosított a napló megírása, mely az aznapi tapasztalatokat összegezte. A napi teljesítményeket a naplóírás során egyénenként is elemeztük, és az előforduló hibákra felhívtuk a figyelmet. Fontos volt az önálló gondolkodásra való nevelés mellett az aktivitás fenntartása. Erről gondoskodott a lengyel oktató közvetlen a megvalósításra irányuló törekvése, a végrehajtás egyeztetése a lengyel és magyar diákok között. A tanulók az angol kommunikációs nyelv mellett elsajátítottak lengyel szavakat, mondatokat is melynek csiszolásában, a jó kiejtés finomításában tolmácsunk segítsége nélkülözhetetlen volt. Baráti kapcsolatba kerültünk a fogadóiskola néhány diákjával és oktatóival is.

E konstruktív kapcsolatok, a közös gondolkodás, cselekvés, tervezés a szabadidő közös eltöltése, segítette munkánkat, annak sikerességét.

A projekt eredeti célkitűzései teljesültek.

A szakmai célok megvalósítása sikerült, a résztvevők nyitottak voltak az információk befogadására, nyitottak voltak az együttműködésre, pozitív tenni akarással vettek részt a projekt megvalósításában.

A céltermék elkészült, a gyártástechnológiai folyamat elemeit a tanulók elsajátították. Óriási hangsúly helyeződött a munkavédelemre, a biztonságos munkavégzésre. 18 éves kor alatt a tanulók nem dolgozhattak önállóan faipari gépeken, 18 év felett a gépi munkavégzéshez kötelező volt a fültok, és védőszemüveg használata.

Minden várakozásunkat meghaladta a fogadó iskola vendégszeretete, a programbőség, a szervezettség és legfőképpen az az őszinte barátság mely a két nép közös múltjából is fakad.

A meglátogatott bútoripari cégek mindegyike sajátos arculatú, jól szervezett exportképes cég volt. Ezeknek a cégeknek óriási szívóhatásuk van a szakképzésre, hiszen nagyrészt munkaerőhiánnyal küzdenek és próbálják is magukhoz kötni a szakképzett munkaerőt. Számunkra sok új információt adtak ezek az üzemlátogatások, láthattuk hogyan fejlesztik az új termékeket, hogyan válik egy termék exportminőségűvé.

A tömörfa alkatrészek furnérozása, a felület koptatása, a hajlított elemek felhasználása a kész termékekben, a különleges szerelvények alkalmazása, mind-mind információt adott számunkra, hogy hogyan lehet piac és exportképes bútort előállítani. Mindezt erősítették a tiszta átlátható technológiák, a magas szintű műszaki megoldások, a legkorszerűbb technikák, mint például robottechnika alkalmazása. Tanulóinkra nagy hatással voltak ezek az üzemlátogatások, és tudatosították bennük azt a tényt, hogy sok-sok tapasztalatra, tanulásra van szükség az ilyen szintű bútorgyártáshoz.

Szabadidős programok

Ellátogattunk Krakkóba a régi királyi fővárosba, ahol megnéztük a királyi várat a benne található királyi sírhelyekkel. Felmentünk a harangtoronyba, amelynek fa szerkezete különleges szakmai megoldásokat tartalmazott. Rövid történelmi ismertetés után végig jártuk a Királyok Útját a megmaradt városkapuig.

A legkedvesebb szabadidős programunk az Omega együttes koncertjének meglátogatása volt, amely koncert a magyar-lengyel barátság napja alkalmából Pjotrków Tribunalskiban került megrendezésre. A koncert mindenkinek felejthetetlen élményt nyújtott. A rendezvényt látványos tűzijáték zárta.

Ellátogattunk még Gidle faluba, ahol megnéztünk egy 14. században épült templomot. Ennek falazat és tetőzete is fa alapanyagból készült, amely a mai napig bírja az időjárás viszontagságait.

A három hét a tartalmas napoknak köszönhetően gyorsan, és élményekben gazdagon telt el. A megszerzett tudás, a munkavégzés során kialakult készségek, a csapatmunka tették tartalmassá a szakmai gyakorlatot. A tanulók utólagos visszajelzése is egyértelműen pozitív volt, lelkesen, szép emlékekkel tértek vissza a megszokott mindennapjaikhoz.

Galéria:Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet:
Biztonsági kód (7 + 7) :