Vízügyi technikus

Vissza

Vízügyi technikus

Környezetvédelem és vízügy ágazat vízügyi területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Általános (településen kívüli) szakmairány, Víziközmű szakmairány, Szennyvízkezelő szakmairány. A vízügyi technikus megismerkedik a víz természetben betöltött szerepével, a kártételei elleni védekezéssel, munkája során szem előtt tartja a környezet védelmét.

Kompetenciaelvárás

Környezettudatos szemlélet, digitális kompetenciák, csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező vízügyi technikus

- a felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi létesítmények tervezésében, engedélyezésében, üzemeltetésében
- irányítja az ár- és belvízvédelmi munkákat, elöntött területeken kárfelmérést végez és koordinálja a károk helyreállítását
- ellenőrzi a vízminőséget, gondoskodik a megfelelő hulladék- és szennyvízkezelésről
- ismeri a szennyvíztisztítás felépítését és technológiai lépéseit
- alkalmazza környezettudatos szemléletet a szennyvíz környezetbe való kibocsátás vonatkozásában
- megismeri az árvizek, belvizek keletkezési okait, a védekezési módszereket, védekezési teendőket
- a felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi létesítmények tervezésében, engedélyezésében, üzemeltetésében.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a természetet, és tenni szeretne a jövőben az emberi társadalom által okozott károsodások megelőzéséért, a károk mérsékléséért, elhárításáért.

Vissza