A szakma ismertetése

Informatika és távközlés ágazat 2 éves képzése, amely technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása érdekel, aki tud és szeret más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni egy informatikai rendszer üzemeltetésében.

Intenzív képzés

A teljes tananyagot rövidebb képzési idő alatt sajátíthatják el a résztvevők. Egyes elméleti tananyagtartalmak feldolgozása önálló felkészülést igényel, távoktatási formában, oktatói irányítással.

Képzésről kizáró egészségügyi okok

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák. Súlyos szívbetegség. Színlátás egyéni elbírálás szerint. 1,0-0,2; 0,9-0,3; 0,8-0,4; 0,7-0,5; 0,6-0,6-nál rosszabb látásélesség.

Általános tájékoztató

A felnőttek szakmai oktatásában részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést kötünk. A szerződés tartalmazza a képzés jellemzőit, a szerződő felek jogait, kötelességeit, a térítési díjra és annak visszafizetésére vonatkozó szabályozást. (Felnőttképzési szerződésminta)

Előzetes tudásfelmérés alapján, beszámítási lehetőséget biztosítunk.

Az induló képzés keretében a résztvevő felnőttképzési jogviszonyban áll a képző intézménnyel: a képzés időtartamára nem jár diákigazolvány, családi pótlék, társadalombiztosítási-, illetve árvaellátás, ösztöndíj.

Kompetenciaelvárás

Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzáállás, problémamegoldó készség és együttműködési készség.

A szakképzettséggel rendelkező informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

- képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni
- elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit
- ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását
- képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására
- ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat
- képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni
- elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását
- felhőszolgáltatásokat kezel.
Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet: