A szakma ismertetése

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 2 éves képzése, amely technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Logisztika és szállítmányozás szakmairány, Vasúti árufuvarozás szakmairány. A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyságot.

Intenzív képzés

A teljes tananyagot rövidebb képzési idő alatt sajátíthatják el a résztvevők. Egyes elméleti tananyagtartalmak feldolgozása önálló felkészülést igényel, távoktatási formában, oktatói irányítással.

Képzésről kizáró egészségügyi okok

Nincs

Általános tájékoztató

A felnőttek szakmai oktatásában részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést kötünk. A szerződés tartalmazza a képzés jellemzőit, a szerződő felek jogait, kötelességeit. (Felnőttképzési szerződésminta)

Előzetes tudásfelmérés alapján, beszámítási lehetőséget biztosítunk.

Az induló képzés keretében a résztvevő felnőttképzési jogviszonyban áll a képző intézménnyel: a képzés időtartamára nem jár családi pótlék, társadalombiztosítási-, illetve árvaellátás, ösztöndíj.

Kompetenciaelvárás

Elemzőkészség, döntésképesség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, szorgalom, felelősségtudat.

A szakképzettséggel rendelkező logisztikai technikus

- ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában a feladatokat
- tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban
- kezeli a reklamációs eseteket
- elvégezi a raktárkezeléssel és vezetésével kapcsolatos teendőket
- árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez
- nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez
- kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel
- idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül
- kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel
- elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét
- részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet:
Biztonsági kód (10 + 10) :