A szakma ismertetése

Felnőttek szakmai képzése keretében az Elektronika és elektrotechnika ágazat 480 órás képzése, amely tanúsítvánnyal, sikeres vizsga esetén pedig szakképesítés megszerzésével zárul. Az elektronikai áramkörök szinte minden ma használatos készülékben megjelentek. Az ilyen áramköröket automatizált gyártó sorokon készítik, amik igénylik az olyan szakembereket, akik megfelelő felkészültséggel kezelik, karbantartják azokat. A gyártás közben gyakran keletkezik nem megfelelő, de javítható termék, ezek javítása jellemzően nem igényel technikusi végzettséget, mert az esetek többségében technológiából adódik és egyszerű méréssel vagy szemrevételezéssel meghatározható a hiba. Az elektronikai gyártósori műszerész feladata az is, hogy ezeket a javítható termékeket szakszerűen alkatrészcserével megjavítsa. A gyártó berendezések szakszerű kezelése, karbantartása, illetve az áramköri javítások szakmai ismereteket és műszaki szemléletet igényelnek, amelyet a képzés során megszerezhet a képzésben részt vevő.

A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása

Kisebb, elektronikai gyártás közben adódó áramköri hibákat behatárol. Gyártósori javító munkákat végez, szakmai útmutatás alapján gyorsan és precízen tud alkatrészeket cserélni. Dokumentáció alapján elektronikus áramkört kézi forrasztással összeállít, ellenőriz, készülékbe épít. Egyedi készülékek építése esetén készülékházat előkészít, megmunkál. Elektronikai gyártó berendezéseket szakszerűen kezeli, elvégzi a napi és az időszakos (kisebb) karbantartási munkákat. A gyártó berendezések egyszerű hibáit felismeri és javítja.

Általános tájékoztató

A felnőttek szakmai képzésében részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést kötünk. A szerződés tartalmazza a képzés jellemzőit, a szerződő felek jogait, kötelességeit, a térítési díjra és annak visszafizetésére vonatkozó szabályozást. (Felnőttképzési szerződésminta) Az induló képzés keretében a résztvevő felnőttképzési jogviszonyban áll a képző intézménnyel: a képzés időtartamára nem jár diákigazolvány, családi pótlék, társadalombiztosítási-, illetve árvaellátás, ösztöndíj.

Programkövetelmény elérhetősége

A szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

A végzett elektronikai gyártósori műszerész a szakma birtokában

Kaposvári Szakképzési Centrum
Küldjön nekünk üzenetet!
Név:
E-mail:
Üzenet: